I sesja Rady Gminy Reńska Wieś

Dzisiaj, (19 października 2018 r.) odbyła się I sesja w VIII kadencji Rady Gminy Reńska Wieś. Podczas obrad ślubowanie złożyli nowo wybrani radni i Wójt Gminy. Wybrano Przewodniczącego oraz dwóch Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy.

Wójtem Gminy Reńska Wieś na lata 2018- 2023 wybrany został Tomasz Hubert Kandziora.

W skład Rady Gminy Reńska Wieś na pięcioletnią kadencję wybrani zostali:

ZBROJA Adrian
SEGRODNIK Artur
MAINKA Ilona
KABOTH Szymon
POGODZIK Krystian
BARTECZKO Ewelina
MAJNUSZ Joachim
PLESCH Jan
OLSZOWKA Krzysztof
KOCEM Alicja
FLEGEL Patryk
NOWAK Monika
KRYBUS Waldemar
GELLER Sonia
MARKS Urszula

Przewodniczącym Rady Gminy został Krzysztof Olszowka, a jego zastępcami Joachim Majnusz i Krystian Pogodzik.

Powrót do wyboru aktualności