Święto Narodowe z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej

12 listopada 2018 r. ustanowiono Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień ten jest dniem wolnym od pracy.

Zachęcamy do uczczenia Święta Narodowego po przez wywieszenie flagi państwowej.

Powrót do wyboru aktualności